Rynek poligraficzny
Czasopisma
Książki
Opakowania
Akcydensy
Reklama zewnętrzna
Specjalne zastosowania
Usługi, maszyny, materiały
Zapamiętywanie informacji w wersji drukowanej i on-line

Szczególne znaczenie dla wszystkich pragnących przekazać istotne treści czy to w formie artykułów, czy reklam ma wiedza o tym, jak informacje są zauważane i zapamiętywane...

Nowe zasady ochrony treści

Odpływ coraz większych środków do internetu spowodował zdecydowane wystąpienie wydawców, którzy postanowili konsekwentnie egzekwować swoje prawa autorskie...

Dziś firma poligraficzna to nie tylko drukarnia

Posiadający w Polsce dwie drukarnie Quad/Graphics jest jedną z największych firm sektora poligraficznego w Europie. W ofercie szczególną pozycję zajmują barwne czasopisma wysokonakładowe...

200 tys. gazet na godzinę

Grupa Agora jest właścicielem trzech drukarni offsetowych: w Warszawie, Tychach i Pile. Drukarnie realizują zlecenia dla największych polskich wydawców, a także dla rosnącej grupy klientów zagranicznych...

Doświadczenie z całego świata w jednym miejscu

Elanders Polska jest częścią międzynarodowego koncernu Elanders Group działającego na kilku kontynentach w kilkunastu państwach...

12