Rynek poligraficzny
Czasopisma
Książki
Opakowania
Akcydensy
Reklama zewnętrzna
Specjalne zastosowania
Usługi, maszyny, materiały

Excellence in printing

and packaging

Doskonałość to wymóg naszych czasów. Mamy do dyspozycji wspaniałe technologie, maszyny, zaawansowaną wiedzę. Ich wykorzystanie dla dobra klientów to cel i obowiązek.

czytaj więcej...

Czym jest doskonałość

w poligrafii i opakowaniach z nadrukiem?

Frazer Chesterman

Myślę, że doskonałość w poligrafii jest już czymś oczywistym i oczekiwanym. Tym, co nadaje produktowi wyjątkowości, jest innowacyjność i wartość dodana.

Alon Bar-Shany

Doskonałość obejmuje oczywiście jakość produktu końcowego. Jednak doskonałość wykracza poza obszar produkcji i musi nieść ze sobą wartość dodaną dla klienta.

Regis Delmontagne

Doskonałość w poligrafii i opakowaniach z nadrukiem będzie oznaczała zupełnie coś innego dla twórcy, producenta i odbiorcy końcowego. Doskonałość jest celem, do którego powinny dążyć wszystkie firmy.

Frank Romano

Oznacza wytwarzanie najlepszych jakościowo produktów jak najmniejszym kosztem oraz ich sprzedaż w rozsądnych cenach. Dobry wydruk jest możliwy tylko w dobrze prowadzonych firmach.

Mark Bohan

Jest to pojęcie związane z jakością wydruków, zróżnicowaniem oferty oraz powodzeniem opakowania na danym rynku. Może również oznaczać doskonałość proekologiczną związaną z wpływem na środowisko.

David J. Murphy

Producenci opakowań muszą reagować na wymagania właścicieli marek dotyczące krótszego czasu wprowadzania produktu na rynek oraz zarządzania cyklem życia.

Manfred Werfel

W odniesieniu do publikowania gazet oznacza kreowanie produktu, który zachwyci czytelników. Wymaga to wiedzy na temat potrzeb odbiorców oraz znajomości możliwości, dzięki którym można ich usatysfakcjonować.

Francesc Hostench

Postępująca na całym świecie standaryzacja procesów i technologii doprowadziła do tego, że podobne poziomy jakości mogą być osiągane przez wiele przedsiębiorstw. Dla większości branży jakość jest wymogiem, a nie czymś wyróżniającym.