Rynek poligraficzny
Czasopisma
Książki
Opakowania
Akcydensy
Reklama zewnętrzna
Specjalne zastosowania
Usługi, maszyny, materiały
Książka jest dziełem zbiorowym

Na początek krótka, osobista refleksja. Jestem osobą, której życie zawodowe upłynęło w trakcie szybkich i radykalnych zmian technologicznych w poligrafii...

Książka na świecie i w Polsce

Przy wszelkich analizach transformacji przemysłu wydawniczego warto pamiętać, że mimo iż cyfryzacja i globalizacja to najważniejsze z szeregu podstawowych sił inicjujących przemiany, wciąż ponad 90 proc. rynku stanowią książki drukowane...

Czy drukarze mogą liczyć na czytelników?

Rynek druku dziełowego w dużej mierze zależy od czytelników, ich liczby i zwyczajów. Przeprowadzane ostatnio w Polsce badania czytelnictwa nie nastrajają pozytywnie. Z opublikowanych przez Polską Izbę Książki wstępnych wyników badania zrealizowanego przez CBOS pod koniec 2013 r. dowiadujemy się...

Co z VAT-em na e-booki?

Europejski Trybunał Sprawiedliwości 5 marca 2015 r. orzekł, iż stosowanie przez niektóre kraje UE obniżonej stawki VAT na elektroniczne wydania książek jest niezgodne z unijnym prawem i nie wolno jej stosować...

Przyszłość książki drukowanej

Dyskusja dotycząca przyszłości książki nie zaczęła się wraz z rozpowszechnieniem czytników i internetu. Według wielu opinii kryzys był już widoczny wcześniej i jest efektem zmian cywilizacyjnych...

Nowoczesność na miarę Europy

Toruńskie Zakłady Graficzne Zapolex Przedsiębiorstwo Zapolex założone zostało w 1990 roku, by w wyniku przekształceń własnościowych w 1994 roku rozpocząć swoją działalność jako Toruńskie Zakłady Graficzne Zapolex. Firma znajduje się w gronie liderów wśród polskich drukarni dziełowych...

12