Rynek poligraficzny
Czasopisma
Książki
Opakowania
Akcydensy
Reklama zewnętrzna
Specjalne zastosowania
Usługi, maszyny, materiały
Poligrafia na świecie Dokąd zmierzamy?

W najbliższych latach największy rozwój odnotują rynki poligraficzne krajów rozwijających się, w których widoczny będzie wzrost PKB...

Rynek dóbr luksusowych

Kryzys ostatnich lat spowodował wprawdzie pauperyzację znacznej części społeczeństwa, ale jednocześnie nastąpił spory wzrost konsumpcji dóbr luksusowych...